Bedriftpresentasjon med Lerøy

Bedriftpresentasjon med Lerøy

Bedriftpresentasjon med Lerøy

Den 5.april var det duket for bedriftspresentasjon med Lerøy Seafood Group for studentene i Linjeforeningen for Fiskehelse og Havbruk. Vi fikk besøk av Bjarne Reinert som er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Tromsø. Idag jobber han som fagsjef for fiskehelse i Lerøy. Vi ble presentert for Lerøy konsernet, hvordan bedriften jobber med fiskehelse, innovasjon og utvikling.

Lerøy er en bedrift med røtter helt tilbake til slutten av 1800-tallet. Historisk ble det solgt villfanget fisk på blant annet fisketorget i Bergen. Per dags dato er kjernevirksomheten til konsernet produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat. I tillegg har Lerøy startet med oppdrett av rognkjeks med egne stamfiskanlegg. Reinert fortalte at det er spennende å jobbe i en bedrift hvor alle ledd i verdikjeden er med, og at dette gjør at det er mange muligheter innenfor bedriften.

Bedriftspresentasjonen ble avsluttet med pizza og gode samtaler mellom studentene, og ikke minst mellom studentene og Reinert. Vi takker Lerøy for besøket og det gode samarbeidet med LFFH. Gjennom bedriftspresentasjoner knyttes god kontakt mellom studentene og næringslivet. Det gir oss inspirasjon og ideer om hvilke muligheter som finnes i næringen. Kanskje noen av oss ender opp i Lerøy konsernet en dag?

For dere som ikke hadde mulighet til å komme på bedriftspresentasjonen, ta gjerne en titt på denne videoen.
https://www.leroyseafood.com/no/om-leroy/om-oss/

Logo Lerøy

Logg Inn

×
Registrer ny bruker

×