Bedriftspresentasjon med Cargill

Den 9.november hadde studentene ved linjeforeningen for fiskehelse og havbruk gleden av å delta på bedriftspresentasjon med Cargill. Hele 50 studenter fra første til siste studieår møtte opp.

Vi fikk besøk av Anna Rognved og Kristin Almås fra Cargill Aqua Nutrition, tidligere kjent som Ewos. Denne delen av det store selskapet Cargill produserer fôr til oppdrettsfisk, da hovedsakelig laks og ørret. Cargill leverer kostnadseffektive fôr som skal sørge for matrygghet, god fiskehelse og god vekst. En frisk fisk krever, som oss mennesker, en diett som dekker alle dens ernæringsmessige behov. Fôret må konstrueres, produseres og transporteres ut fra de 3 fabrikkene i Norge til rundt 250 anlegg langs Norges kyst.  Vi fikk et godt innblikk i hvordan det er å jobbe i fôrbransjen, og at det finnes spennende jobbmuligheter i både Norge og utlandet. Det ble også servert sushi – dette falt i god smak hos sultne studenter!

Engasjerte studenter følger nøye med på hva som blir fortalt.

Linjeforeningen for fiskehelse og havbruk ønsker å være et bindeledd mellom studentene og næringen. Bedriftspresentasjoner er en god måte å knytte studentene og næringen tettere sammen. Vi takker derfor for at Cargill ville komme til oss, og vi håper at tradisjonen vil fortsette fremover!