Kategoriarkiv: Møte

Hvordan blir fremtiden til norsk oppdrett?

Sammendrag fra fremtiden til norsk fiskeoppdrett – møte hos Arbeiderpartiets Studentlag

En av Norges aller viktigste næringer er oppdrettsnæringen, vi står også for en større del av norsk eksport til utlandet. Havbruksnæringen er i stadig utvikling, men det er også en del risikofaktorer når man skal drive med oppdrett.Forslag fra Havforskningsinstituttet
På møtet i går, 28.01.15, ble vi først introdusert for Terje Svåsand leder for akvakulturprogrammet til Havforskningsinstituttet. Han tok opp tema som oppdrettsæringens rolle i økosystemet i dag, det politiske ønske om at havbruksnæringen skal fortsette å vokse og fremtidige utfordringer for næringer. Da spesielt risikofaktorer som: rømming og genetisk påvirkning, lakselus, utslipp av organisk materialer og næringssalt og økende bruk av legemidler.
Til slutt ble vi presentert for Ole Erik Lerøy, styreleder ved Marine Harvest, hvor han snakket om fremtiden til norsk fiskeoppdrett. Han mente det måtte skje en «blå revolusjon», dvs. at vi må utnytte mer av havene våre. Fisk er den typen protein, sammenlignet med gris og storfe, som slipper ut minst CO2, høyere fiskekonsum kan også føre til en bedre livsstil blant verdensbefolkningen, hevder Lerøy.
Lerøy legger vekt på at lakselus er den største risikoen for fiskenæringen i dag, noe som er viktig å få kontroll over for at næringen kan fortette å vokse. Marine Harvest har startet oppdrett av leppefisk som ett hjelpemiddel.
Til slutt sier han at næringen bare blir større og større, og politikere over hele verden vil legge større vekt på havbruksnæringen der dette er mulig.

Konklusjon: Ta utdanning innen havbruksnæringen!