Debatt om Lakseoppdrett

Debatt om Lakseoppdrett

DSC_0362

 

 

Den sjette oktober var det en «Oxford-style» debatt på Biologen der temaet var havbruk. Det spesielle med en slik debatt er at det er to lag som argumenterer for hvert sitt synspunkt, og at det på slutten kåres en vinner ut i fra hvem som får flest stemmer fra publikum. Innen debatten startet hadde det lille rommet i femte etasje der debatten tok sted rukket å bli temmelig fult, så det er ingen tvil om at temaet interesserer mange.
Team Team Ole Torrissen argumenterte til fordel for oppdrett av laks, blant annet fordi man får mye laks per gram fôr som brukes og at oppdrettsnæringen bare bruker en liten andel av det enorme kystearealet vi har i Norge.
Team Jeppe Kolding hadde i oppgave å overbevise publikum om det motsatte, og belyste blant annet en rekke utfordringer knyttet til produksjonen fiskefôr, som at store landområder avskoges for å dyrke soya (en viktig ingrediens i fôr).
Ved debattens start var det et klart flertall som støttet lakseoppdrett. Etter debatten var det flere som hadde endret standpunkt, men flertallet var fortsatt positivt innstilt til oppdretten.

Uansett hvilken side man står på i oppdrettsdebatten kan nok alle si seg enige i at slike arrangementer er nyttige for å danne seg et klart og nyansert bilde av hva situasjonen er i dag.

Logg Inn

×
Registrer ny bruker

×