Ekspertpanel på havbruk og miljøet

Ekspertpanel på havbruk og miljøet

Etter hvert som havbruksnæringen vokser blir det klart at det er mange utfordringer som må løses. Hva disse utfordringene er, og hvordan de skal løses, er noe som opptar mange for tiden.

Mandag 5. oktober ble det holdt en åpen forelesning med fire eksperter som snakket i ti minutter hver om forskjellige tema relatert til havbruk og miljø. Først ut var Ola Branaas fra oppdrettsfirmaet Firda, som blant tok opp noen av fordelene med havbruk sett i forhold til andre kjøttprodusenter, slik som at forbruket av antibiotika er mye lavere. Terje Svåsand, som blant annet har vært leder for akvakulturprogrammet til Havforskningsinstituttet var neste mann opp. Han snakket om hvordan oppdrett påvirker økosystemet langs kysten, slik som at lakselus fra oppdrettsnæringen er en større trussel for sjøørret ennn for villaks. Mulige løsninger ble nevnt å være rensefisk og lukkede anlegg. Deretter fulgte Gro vander Meeren, som også var fra Havforskningsinstituttet. Hun så på det hele i forhold til økosystemtjenester, et begrep som er i vinden for tiden og handler om hvilke tjenester et økosystem tilbyr som gagner oss. Konklusjonen var at fra et slik perspektiv var det positivt med oppdrett. Til slutt hadde Shad Mahlum fra Uni Research et interessant innlegg om lakselus. Her ble det drøftet både hvordan lusesituasjonen kunne bli i fremtiden, og hva vi kunne gjøre for å bekjempe lusen.

Etter dette var det åpent for at publikum kunne stille spørsmål, og det ble da diskusjon om alt fra lakselus, til hvordan å få bedre samarbeid mellom det teoretiske forkningsmiljøet og det praktiske oppdrettsmiljøet.

 

 

Logg Inn

×
Registrer ny bruker

×