Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Styret i LFFH inviterer til generalforsamling. Se facebook for tid og sted. Det er viktig at så mange som mulig kommer, spesielt vil jeg fremheve de nye studentene ved fiskehelse og havbruk.

Kort plan:

Året som har gått
Året som kommer
Valg av nytt styre

Tid:
Ca 1 time og 30 min.

De ulike vervene:
Styreleder: lede styret, møter med aktører osv
Nestleder: saksliste/referat, stedfortreder
Bedriftsansvarlig; bedpress, karrieredag, avtaler å styre bedriftskomiteen.
Arrangementansvarlig: dåp, fester, turer osv
Økonomiansvarlig: kontroll på økonomien, utforming av budsjett
IT-ansvarlig: ansvarlig for oppdatering på lffh.no
Styremedlem 1: brukes til alt
Styremedlem 2: brukes til alt
Vel møtt!

Logg Inn

×
Registrer ny bruker

×