LFFH besøker Blom Fiskeoppdrett

LFFH besøker Blom Fiskeoppdrett

LFFH besøker Blom Fiskeoppdrett

Mandag 19.09.16 besøkte rundt 30 studenter fra LFFH Blom Fiskeoppdretts visningssenter i Øygarden.
Senteret er et moderne kommersielt fullskalaanlegg med 6 merder på 120 meter i omkrets. Turen var spesielt rettet mot høstens nye studenter, og ga de som ønsket det muligheten til å få se og lære om moderne og miljøvennlig havbruk, samt få oppleve fisken på nært hold. Tanken var at en slik tur ville kunne motivere og inspirere studentene som er midt i en studiestart som ellers i stor grad er preget av diverse innføringsfag. Blom har i tillegg til visningsanlegget syv ordinære matfiskanlegg, samt tre anlegg for smoltproduksjon.

Ute på anlegget fikk vi se slakteklar regnbueørret, og vi fikk se ulike teknologiske løsninger som brukes i dagens fiskeoppdrett. Dette var for eksempel automatiske fôringssystemer og undervannskamera som gjør det mulig å følge med på fisken i merden under fôring, og dermed kunne regulere fôrmengden ut ifra hva som observeres.

Foto: Emil Lindfors

Regnbueørret fra Blom sine anlegg.                           Foto: Emil Lindfors

Det ble i tillegg gitt en rask presentasjon om hele produksjonsprosessen fra rogn til slakteklar matfisk. Her fikk vi en gjennomgang av nøkkelpunktene i laks- og ørretproduksjon, gjennom reisen fra nybefruktet rogn, til yngel, smolt og til slutt havgående laks/ørret, før den havner på middagstallerkenen hos familier i over 100 land verden over. Vi ble også fortalt kort om hvilke metoder anlegget bruker for å avluse fisken uten bruk av kjemiske stoffer. I tillegg til leppefisk, brukes en «Thermolicer», en maskin som utnytter lakselusens lave toleranse for plutselig temperaturforandringer.

Etter turen ble det servert mat og og lagt tilrette for samvær for linjeforeningens medlemmer fra alle årstrinn.

Vi i LFFH vil veldig gjerne takke Blom Fiskeoppdrett for et lærerikt og artig besøk, og vi vil i tillegg rette en stor takk til Salmon Group og Skretting for den finansielle støtten som gjorde turen mulig.

Logg Inn

×
Registrer ny bruker

×