Masterstudentene skal på studietur til Uganda

Masterstudentene skal på studietur til Uganda

Masterstudentene skal på studietur til Uganda

Foto: Egil Karlsbakk

 

Fiskehelsestudentene på 4. året planlegger nå om dagen en studietur til Uganda for å lære om blant annet tropisk ferskvannsoppdrett av tilapia. Studieturen skal gjennomføres sommeren 2015, og er kommet til etter initiativ fra studentene selv med god hjelp fra koordinator for fiskehelsestudiet, Andreas Steigen.

Studieturen vil gi faglig og kulturell utveksling, og både norske og ugandiske fagpersoner vil gjennom oppholdet gi studentene inngående kunnskap om fiskeartenes biologi, akvakultur i tropisk ferskvann, sykdom og infeksiøse agens, limnologi, forvaltning, med mer. Planleggingen av turen er allerede godt i gang og studentene skal blant annet besøke flere akvakulturanlegg, undersøke oppdrettet og viltfanget fisk, gjennomføre vannkvalitetsanalyser, samle inn prøver av fisk for analyse og bearbeide prøvene på lab.

Fiskehelsestudent Monica Kalberg ser frem til en måned med tilapia. – Det er jo greit å høre litt om noe annet enn bare laks og ørret, sier hun. Gjennom fiskehelsestudiet får studentene kompetanse på fiskeoppdrett under norske forhold, men bare en overfladisk innføring i global akvakultur. Studieturen vil gjøre at studentene også får hevet sin kompetanse på fiskearter i tropisk ferskvann. – Det er utrolig viktig at vi lærer om mer enn norskekysten, sier Kalberg.

Den planlagte turen vil inngå i studieløpet og gi ti studiepoeng, men kvalifiserer ikke til støtte fra Lånekassen. Studentene har derfor henvendt seg til aktører i den norske havbruksnæringen og søkt om sponsormidler. Tilbakemeldingene har så langt vært svært positive. Lisa Marie Leknes, som også skal delta på turen, sier: – Det føles stort å få så mye støtte fra næringen. Det er som om bedriftene har gjort en skikkelig dugnadsinnsats for at vi skal få reise, og det er tydelig at det er flere enn oss som ser nytteverdien av dette prosjektet. Uten sponsorene hadde ikke turen blitt mulig å gjennomføre.

Fiskehelsestudentene på 4. året ved UiB ønsker å rette en stor takk til sine sponsorer; Skretting, MSD Animal Health, AquaGen, Tekna, Steen-Hansen, FoMAS, Lingalaks, MarinHelse AS, Cermaq, Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, kyst.no og Pharmaq!

sponsor_ferdig_9

Kunne ditt firma tenke seg å bidra med sponsormidler?

Ta kontakt med Victoria Fløgum tlf. (+47) 930 53 155, eller send en epost

 

Logg Inn

×
Registrer ny bruker

×