Studere Havbruk & Fiskehelse

Universitetet i Bergen tilbyr studiene Havbruk og Sjømat (siv.ing) og profesjonsstudiumet Fiskehelse.

3 gode grunner for å velge disse studiene:

Løs verdensproblemer

 • Havbruk er verdens raskest voksende matproduserende sektor å genererer idag en tredjedel av all matfisk.
 • Fisk er sundt og kan produserers nesten overallt, noe som kan øke matsikkerheten og minske fattigdom i utviklingsland.
 • Tradisjonelllt fiske er på vei at desimere de naturlige bestandene av fisk.
 • Jordens befolkning er på vei at nå bæreevnen på 9-12 milliarder mennesker allerede år 2050, noe som setter ekstrem press på vann- og mattilgang.
 • WHO (World Health Organisation) rekommenderer 450g fisk per uke for en sunn diet. År 2050 kommer dette tillsvare 215.000.000 ton fisk per år.
 • Produksjon av alger og muslinger kan binde karbonoksid og bekjempe overgjødning.

Lukrative jobbmuligheter

 • Få spisskompetanse innen en fremtidsnæring som nå eksporterer for over 40 milliarder kroner.
 • Næring under utvikling, med nye spennende forskning.
 • Satsningsområde for regeringen under de kommende årene.
 • Fortsatt relativt ukjent fag, hvilket gir lav poenggrense.
 • Ekstremt gode jobbmuligheter etter en fullført master.

Hyggelige folk

 • Havbruk og fiskehelse er begge studium med relativt små kull, og har et meget tett samarbeid mellom studiene.
 • Mange sosiale events, treffer, hytteturer og julebord.
 • Blir kjent med folk fra hele landet og verden.
 • LFFH anordner fagtreffer og besøk hos selskaper i havbruksnæringen.

Kort om studiene:

Integrert master i Havbruk og Sjømat (siv.ing), 5 år

Bli med oss inn i den grøne framtida med UiB sitt sivilingeniørprogram i Havbruk og sjømat!

Sentralt i dette studieprogrammet står biologien til artane i havbruk. Du får eit heilskapleg perspektiv med innsikt i avlsarbeid, fiskehelse, havbruksteknologi, optimalisering av produksjonsprosessen, kvaliteten på produktet, foredling og mikrobiologi.

Studiet gir deg òg kunnskap om økonomi og leiing, jus, sal og marknadsføring, ulike kulturar og kommunikasjon relevant for havbruks- og sjømatnæringa.

Dette er ein av Noregs sterkast veksande arbeidsmarknadar. For å sikre ei god utvikling treng næringa folk med kompetanse innan havbruk og sjømat. Dette studieprogrammet er skreddarsydd for næringa i samarbeid med næringa sjølv. Du kan derfor vere trygg på at kompetansen din vil vere både relevant og etterspurd.

Du kan lese mer om studiet HER.

Profesjonsstudium i Fiskehelse, 5 år

Havbruksnæringa er peikt ut som ei av Noregs viktigaste næringar i framtida. Som fiskehelsebiolog vil du gjennom forståing av biologien til organismar og korleis immunsystemet til fisken fungerer, ha kunnskap som er særs viktig for å ha ei berekraftig oppdrettsnæring i framtida.

På studiet i fiskehelse lærer du om alle dei aspekta som heng saman med helse og sjukdom hos akvatiske organismar. Du får grundig innsikt i infeksjonssjukdommar forårsaka av virus, bakteriar, sopp og parasittar, også får du ei innføring i ernærings- og miljøforhold som er viktige for fiskehelse. Du lærer om korleis sjukdom påverkar fisken, om førebyggande tiltak og diagnostikk, og om korleis ein behandlar sjukdom. Du vil få også få kunnskap om organisering og lovverk knytt til oppdrett og sjukdom og ei innsikt i havbruk og sjukdom i eit globalt miljø- og helseperspektiv. Studiet skal skjerpe dei etiske refleksjonane dine og medvitet ditt når det gjeld dyrehald og dyreforsøk.

Når du har gjennomført profesjonsstudiet i fiskehelse, får du rett til den lovbeskytta tittelen fiskehelsebiolog. Fiskehelsebiologar kan førebygge og behandle sjukdom hos fisk og andre akvatiske organismar. Dei skriv også ut reseptar på legemiddel til havbruksnæringa.

Du kan lese mer om studiet HER.

Logg Inn

×
Registrer ny bruker

×