Stikkordarkiv: Bedriftsbesøk

Bedriftspresentasjon med Cargill

Den 9.november hadde studentene ved linjeforeningen for fiskehelse og havbruk gleden av å delta på bedriftspresentasjon med Cargill. Hele 50 studenter fra første til siste studieår møtte opp.

Vi fikk besøk av Anna Rognved og Kristin Almås fra Cargill Aqua Nutrition, tidligere kjent som Ewos. Denne delen av det store selskapet Cargill produserer fôr til oppdrettsfisk, da hovedsakelig laks og ørret. Cargill leverer kostnadseffektive fôr som skal sørge for matrygghet, god fiskehelse og god vekst. En frisk fisk krever, som oss mennesker, en diett som dekker alle dens ernæringsmessige behov. Fôret må konstrueres, produseres og transporteres ut fra de 3 fabrikkene i Norge til rundt 250 anlegg langs Norges kyst.  Vi fikk et godt innblikk i hvordan det er å jobbe i fôrbransjen, og at det finnes spennende jobbmuligheter i både Norge og utlandet. Det ble også servert sushi – dette falt i god smak hos sultne studenter!

Engasjerte studenter følger nøye med på hva som blir fortalt.

Linjeforeningen for fiskehelse og havbruk ønsker å være et bindeledd mellom studentene og næringen. Bedriftspresentasjoner er en god måte å knytte studentene og næringen tettere sammen. Vi takker derfor for at Cargill ville komme til oss, og vi håper at tradisjonen vil fortsette fremover!

LFFH besøker Nordic Halibut!

Onsdag 17. februar var linjeforeningen på besøk hos Nordic Halibut ved deres anlegg på Askøy, for å se nærmere på drift innen kveiteoppdrett. Anlegget er ett av ytterst få som leverer kveiteyngel, så eksursjonen var et særlig spennende innslag for studentene som ellers finner seg i et miljø som er svært dominert av laks.

Under omvisningen fikk vi se hvordan hele prosessen foregikk. Fra rensing av vannforsyningen til de ulike avdelingene og tilberedning av de små krepsdyrene som blir levende fôr til kveitelarvene, til tankene der kveitene holdes før de blir fraktet videre.

 

Kveitelarve
Kveitelarve

Kveiteoppdrett har hatt en vanskeligere start enn oppdrett på andre arter. Dette kommer blant annet av at kveite er en fisk man i begynnelsen visste svært lite om, og som har en klekking og startfôringsfase som skiller seg veldig fra andre matfisk.

Aktuelle problemstillinger for næringen var at løsninger som ble valgt for å minimere risiko i oppstartsfasen ikke nødvendigvis er hensiktsmessige lenger, og at ernæringssituasjonen potensielt kunne forbedres. Kanskje blir dette noe studentene kan jobbe med å løse en gang i fremtiden.

En ting var i hvert fall klart: kveiteoppdrett er noe man har fått langt mer kunnskap om etter den spede begynnelsen, og med videre satsning er dette en del av oppdrettsnæringen med et stort utvidelsespotensiale.

Så gjenstår det bare for oss i Linjeforeningen for fiskehelse og havbruk å takke for et hyggelig og lærerikt besøk hos Nordic Halibut!

Video av kveiteyngel