Stikkordarkiv: grieg

Praksis hos Grieg Seafood i Alta

Det nordligste jeg har vært er Bodø da jeg var en liten gutt. Etter å ha spurt andre medstudenter hvor langt nord i landet de hadde vært fikk jeg som oftest Trondheim som svar. Vi vet alle at Norge er et veldig langt land og hører vi ordet Finnmark assosierer en ofte det med samer, nordlys og vinter. Det gjorde i alle fall jeg da jeg bestemte meg for å ta praksisplassen min i Nord-Norge, nærmer sagt Nordens storby: Alta.

Grieg Seafood mær
Merd ved anlegget Bergneset

Hvorfor skal du til Alta (?!) var som regel det jeg ble spurt da jeg fortalte venner og familie. Vel, det hele begynte tidlig i 2015. Med en økonomi som hadde sett sine siste dager skjønte jeg at jeg måtte få meg en sommerjobb, og da gjerne på et oppdrettsanlegg. Etter mye mailing og ringing kom jeg i kontakt med Grieg Seafood i Alta. Jeg tipset dem om praksisen min og om det var mulighet for å ta det hos dem våren 2016, og etter å ha tatt kontakt igjen ett år senere viste det seg at det var bænkers. Jeg skulle jobbe som akvateknikker på et matfisk anlegg i Nyvoll, en lokalitet som ligger en time fra Alta (hvis man kjører over fartsgrensen).

Men hva skjedde med sommerjobben? Jo jeg fikk tilbud som sommervikar for Lerøy på Skorpo Vest i Os, nabokommunen til Bergen. Kort fortalt jobbet jeg her som røkter i 7 uker, så jeg hadde heldigvis gjort meg kjent med merdkanten og hvor lei man ble å plukke dødfisk. Men dette var nyttige erfaringer jeg kunne ta med meg til Grieg Seafood. Etter to flyturer ankom jeg Alta flyplass en tidlig mandagsmorgen (ja de har en skikkelig flyplass der oppe). Der møtte jeg Roger Karlsen som er driftsleder for de tre anleggene på Nyvoll. Jeg ble med han til Griegs kontor i Alta der jeg fikk være med i et møte som dreiet seg om utslipp av rognkjeks. Jeg ble i Alta over natten for dagen etterpå skulle jeg delta på et rømmingssikring kurs i regi av SjømatNorge. Dette varte nesten hele dagen der problemer rundt rømming av laks ble belyst. Hvorfor skjer det, hvordan skjer det og hvordan kan man forhindre det. Jeg måtte også presentere noen oppgaver vi hadde jobbet med i grupper foran hele forsamlingen, som var ganske nervepirrende! Etter kurset satt jeg på med to røktere ut til basen på Nyvoll.

Grieg Seafood mærarbeid
Merdarbeid på anlegget Klubben

 

Da vi ankom basen var det en forferdelig storm som herjet. Strømmen hadde gått og det var ikke dekning – ikke akkurat det beste førsteinntrykket. Men jeg trøstet meg med at jeg var så heldig som hadde kommet til Griegs nyeste og fineste base. Med badstue, ping-pong og treningsrom skjønte jeg at jeg kom til å bo veldig greit de neste dagene.

På jobb
Lusetelling

De første dagene gikk til å fikse opp i de skadene stormen hadde pådratt seg. Forslanger var brekt og fuglenett måtte strammes. De neste dagene gikk stort sett ut på vanlig røkterarbeid. Jeg var omringet av nordlendinger, alt fra min egen alder til eldre røktere. Det tok litt tid å venne seg til dialekten og humoren, men jeg ble fort vant til det. Lokaliteten Nyvoll består av tre anlegg: Hesten, Klubben og Bergneset, der alle driver oppdrett på atlantisk laks (Salmo salar). Hesten var det største av de tre anleggene og det var også her jeg var mest. Under oppholdet fikk jeg jobbet på alle tre anlegg ettersom jeg fikk velge hvilket anlegg jeg ville bli med ut på. Med andre ord fikk jeg jobbet med så å si alle røkterne den første uken. Hver røkter hadde en ukes skift og en uke av. Dermed fikk jeg møtt de fleste som jobbet på Nyvoll. Dette var et godt utgangspunkt for å gjøre meg kjent med besetningen og stille dem alle salgs mulige spørsmål, enten det gjaldt oppdrett eller om alle i Nord kjørte snøscootere.grieg3

Dessverre kom jeg på en tid der det var lite som skjedde med tanke på sesongen. Før jeg kom hadde de hatt avlusning på det ene anlegget og de skulle ha et nytt utsett av både laks og rognkjeks etter jeg dro. Likevel fikk jeg muligheten til å delta på en del varierte oppgaver som kunne krydre rapporten min. Blant disse oppgavene var flytting av merd, rensking av merd og lusetelling for å nevne noen. I tillegg hadde vi en veterinær på besøk som jeg fikk tilbringe dagen med. Her var jeg «assistenten» og jeg fikk i grunn se hvordan en vanlig dag for en fiskehelsebiolog så ut. Her fikk jeg også stilt mange spørsmål, etterfulgt av gode svar.

Gireg Seafood foring
Forslanger på anlegget Hesten

De to ukene jeg var der gikk relativt fort. Selv om noen dager var roligere enn andre satt jeg med ny erfaring, bekjentskap og inntrykk. Jeg fikk gjøre meg kjent med Nord-Norge og dens vakre natur, Grieg Seafood som oppdrettsselskap, og ikke minst den flotte besetningen på Nyvoll. Det viser seg at ikke alle i Finnmark er samer, og nei, det er ikke nordlys hver kveld. Men hvis du liker snøscootere, kortspillet «idiot» og lite selvhøytidelige skøyere er anbefales en tur til Nyvoll!