Stikkordarkiv: jobb

Påskebesøk på Firda Sjøfarmer

Påsken 2016 besøkte jeg Firda Sjøfarmer, som er en del av konsernet Firda Seafood, for å teste ut hvordan det er å jobbe med matfisk. Til vanlig jobber jeg deltid på Firda Settefisk på Alvøen i Bergen, og vi leverer smolt videre til matanleggen jeg nå har besøkt. Å få muligheten til å besøke laksen når den går videre til sjøvannsfasen er en meget lærerik erfaring for oss som jobber med settefisk. Erfaring med alle delene av produksjonen er viktig for å få et helhetlig bilde av næringen, og det gir en god innsikt i hvordan ting henger sammen.

Om Firda Seafood Group

Firda Seafood Group er et familieeid selskap som driver totalt 14 lokaliteter i Gulen, Hyllestad og Askvoll. Hovedkontoret ligger på Byrknesøy i Gulen Kommune sammen med et nybygget slakteri som ble oppusset i 2013. Firda produserer global gap sertifisert laks og fjordørret, og har en integrert verdikjedje fra rogn til eksport av sløyd fisk. Grunnet den høye lakseprisen så var produksjonen i full gang, noe som ble notert på ilaks.

Ørret

Videoovervåking av mærer - Foto: Emil Lindfors
Videoovervåking av merder

Firda er med sine 8000 tonn (av 60000 tonn totalt i Norge) en av de største oppdretterne av Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Regnbueørret er en nordamerikansk fisk som er blitt introdusert over hele verden som oppdrettsfisk grunnet sin raske vekst og bestandighet mot sykdom.

Jobb på Firda Sjøfarmer

Jeg var med tre dager på jobb, mandag til onsdag i påskeuken. Jobb på matfiskanlegg foregår med hjelp av en arbeidsbåt, siden det er den eneste måten å bevege seg rundt mellom merdene. En god del av arbeidet vi gjorde var også avhengig av tilgang til kran på denne båten, siden dødfisk og innhenting av fisk ellers ville vært problematisk uten.

Arbeidsbåt med kran - foto: Emil Lindfors
Arbeidsbåt med kran

 

Lusetelling

Lusetelling på laks
Lusetelling på laks

Årets tiltaksgrense for våravlusningen er satt til 0.1 totalt bevegelige og kjønnsmodne lus per fisk, noe som er svært lavt (den normale tiltaksgrensen er 0.5 voksen hunnlus per fisk). Dette er fordi man ønsker å minimere smitterisikoen for utvandrende villsmolt. Lakselusforskriften sier at lus skal telles hver 7 dag når temperaturen er over 4 grader, og hver 14 dag når temperaturen er under 4 grader. Hvis anlegget har flere enn 3 merder så skal halvparten av merdene telles hver gang, slik at alle blir talt i løpet av to tellinger. 10 fisk telles per merd, unntatt i perioden 1 februar til 31 mai, der 20 fisk telles per merd. Les mer om lover og regler knyttet til lusetilling på lovdata.

I praksis så festet vi et nett på kranen til arbeidsbåten, der vi fanget inn fisk når vi kjørte rundt mellom merdene. Fisken ble bedøvet, og lusen ble talt og registrert på et skjema.

Rutinearbeid

Å ha over mange hundre tusen tonn fisk gjør at det er mye rutinearbeid som må gjøres for å forsikre at fisken og utstyret fungerer optimalt. Ting skal vaskes, nøter må byttes, fôring må overvakes og mye annet. Under de få dagene jeg var på firda så var det ikke noen store operasjoner igang, så vi reiste rundt med arbeidsbåten og tok dødfisk, vasket fôrflåte og båt, kontrollerte aktivitet i merder og lignende aktivteter.

Vasking av flåte - Foto: Emil Lindfors
Vasking av flåte

Konklusjon

Det er viktig å kommer seg ut. Deltidsjobber eller enkelte helgejobber kommer ikke automatisk, så jeg oppfordrer alle interesserte studenter om å ta kontakt med firmaer rundt om i hordaland for å få praktisk erfaring fra næringen.