Stikkordarkiv: konferanse

Youngfish Konferansen 2016

Hvordan skal sjømatnæringen bli det nye lokomotivet i norsk økonomi etter oljealderen?

Sist onsdag (2. Februar) gikk Youngfish konferansen av stabelen for andre gang, i lokalene til Scandic hotel Ørnen i Bergen sentrum. Om lag 200 møtte opp på det som kanskje er årets viktigste konferanse for unge i sjømatnæringen. Alle under 37 og med tilknytning til oppdrettsbransjen. Årets tema var hvordan sjømatnæringen skulle bli det nye lokomotivet i norsk økonomi etter oljealderen, et passende utgangspunkt i en tid der en slakteklar laks har omlag samme verdi som et fat olje.

Programmet var tettpakket, med flere store navn blant foredragsholderne;

 • Erna Solberg var først ut og la ut om de kvantesprangene næringen har opplevd de siste årene, og det enorme potensialet som fortsatt ligger bak horisonten.
 • Sjefsøkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik tok for seg de verdensøkonomiske utfordringene, og hvordan disse påvirket bransjen.
 • Gustav Witzøe, mannen bak oppdrettsgiganten Salmar ble intervjuet om sin bakgrunn. Han kunne fortelle at veien fra bilmekking til stosrsatsing på enorme havmerder hadde vært lang og utfordrende.
 • Etter en bedre lunsj lovpriste Elisabeth Grieg Youngfish som organisasjon. Hun tok også for seg miljøspørsmålet, og minnet tilhørerne om viktigheten av å opprettholde bærekraften i næringen selv i vekst.
 • Fra Lofotprodukt kom daglig leder Sigvald Rist og sa noen ord om merkevarebygging og kunsten å vinne kundenes hjerter. Hva skal til? Kort fortalt gode råvarer, kombinasjon av tradisjon og innovasjon og de rette folka. Folk er den viktigste ressursen.
 • Gründeren Lars Berg Hansen holdt et gripende foredrag om å tørre å ta sjanser når de byr seg, og å tørre å satse. Han fortalte om den fantastiske starten for hans selskap NorseAqua, og om den travle hverdagen som gründer.

Program

Registrering & kaffe (kl.09.00)
Velkommen (Kl.10.00)
Carl Johan Sandberg, Leder av programkomiteen og styremedlem i YoungFish. Ørjan Drønen Madsen, medlem av programkomiteen og styremedlem i YoungFish
Sjømaten – Norges IKEA (Kl.10.10)
Erna Solberg, statsminister
Turbulens i verdensøkonomien – Hva betyr det for renter, konkurs og norsk sjømateksport? (kl.10.40)
Elisabeth Holvik, sjefsøkonom, Sparebank 1
Slik skaper vi vedvarende suksesshistorier (Kl.11.10)

Gustav Witzøe, gründer og hovedaksjonær i Salmar

Gruppeoppgaver rundt bordene (kl.11.40)
Lunsj (Kl.12.00)
Verdiskaping, samfunnsansvar og bærekraftig strategi (Kl.13.00)

Elisabeth Grieg, medeier i Grieg Gruppen, styreleder i flere børsnoterte selskaper

Slik vinnes nordmenns hjerter med sjømat (Kl.13.30)

Sigvald Rist, daglig leder i Lofotprodukt

Gründer – og ekstremt stolt av det (Kl.14.00)

Lars Berg-Hansen, daglig leder i NorseAqua

Pause (Kl. 14.30)
YoungFish – i sofaen, et blikk inn i fremtiden Unge representanter fra sjømatnæringen forteller om sin vei inn i næringen og gir sitt blikk på fremtiden (Kl.15.00)
Speed-networking 2. etasje (ferdig ca 17:00) (kl.15.45)
Apertif (utenfor koferansesalen) (kl.18.00)
Middag og sosialt samvær i konferansesalen (Kl.18.00)

Velkommen

Presentert av: Carl Johan Sandberg, Leder av programkomiteen og styremedlem i YoungFish. Ørjan Drønen Madsen, medlem av programkomiteen og styremedlem i YoungFish

 • Info om at Youngfish er nettverk for sjømatnæring for unge.

youngfsihkonf2

Sjømaten – Norges IKEA

Presentert av: Erna Solberg, statsminister

 • Økonomisk forhold mellom laks og olje. 5kg laks = et fat laks.
 • Behov for omstilling. Økonomisk avhengig av utvikling i fiskeindustri. Dette gir også lav arbeidsledighet, noe som er et problem i dagens samfunn. Trenger jobbene som kan betale skatt og hjelpe statens økonomi og skatteinntekter. Potensialet i næringen er stor.
 • Bevis: eksport av sjømat har fordoblet seg siden 2006 (fiskeri og havbruk). Bevis på potensialet. Industri som er konkurransedyktig.
 • Næring som etterspør arbeidsledige, trenger arbeidskraft, ideer. Roper f.eks. Etter arbeidsledige folk fra oljebransjen.
 • Husk: det eksisterer mange fiskerimuligheter som ikke i stor grad ennå er tatt i bruk.
 • Norge fremst i bærekraftig fiskeri i verden.
 • Trengsel av økning av matproduksjon, hvor havet er en alt for lite brukt essensiell resurs.
 • Viktig å tørr å satse! Både i felt og forskning.
 • Rask forandring. 2013 mente ¾ bedriftsledere at olje & gass var fremtiden, meningene er i dag forandret om til at havindustri er fremtiden. (mål: bevare viltbestand samtidig som utvikling i oppdrett. Holde det bærekraftig)
 • Mange andre havprodukter som kan bli viktig i framtiden eks. Tang & tare → hvor det er utvikling i dag. Dermed – kunnskap må utvikles på alle områder.
 • Håper på løst konflikt mellom Russland og Kina.

Turbulens i verdensøkonomien – Hva betyr det for renter, konkurs og norsk sjømateksport?

Presentert av: Elisabeth Holvik, sjefsøkonom, Sparebank 1

 • Norge etter 2.verdenskrig har hatt en ekstremt god økonomisk vekst, grunnet åpen handel, globalisering. Det er derimot en endring nå. Det skjer en ekstrem befolkningsvekst, ikke i Europa, men mest i Afrika. Dette fører til et større marked for industrien.
 • Aldrende befolkning: sunn mat. Desto eldre en blir (26-50), desto gjennomsnittlig sunnere vil en live. Men fra 50+ går konsumet ned. Dermed blir det viktig å kunne utnytte de potensielle konsumerende og øke andelen av dem som spiser sunt.
 • Gjeld er destabiliserende (i verden). 2008 var det gjeldskrise, en krise som ikke er løst den dag i dag. Grunnet høy gjeld foreligger det er usikkerhets faktor. Eks. Norge vil ha svak valuta grunnet høyere inntekt, dette gjør derimot alle land, så det foreligger en valuta-kamp.
 • Oljepris og frakt har flat de siste årene i Kina. Ringvirkning i verden. Lav rente og svak dollar, førte til større satsing i oljen. Nå begynte USA å sette opp rentene og valutaen på dollaren økte – penger fra oljemarkedet går dermed ut.
 • Utestående kvasistatslån(?) (lån med implisitt statsgaranti) i fremvoksende økonomier har økt fra USD 710 mrd i 2014 til 839 mrd. Dette har ført til en relativ krise innenfor oljesektoren.
 • Eldrebølgen fører til økonomiske konsekvenser, blir dyrt for oss. Effektivitet har gått ned i Norge, produktivitetsvekst faller. Vi må justere ned forventninger til goder.
 • Finanskrisa 2008 rammet ikke Norge grunnet Oljeindustrien redda oss. Derimot økte gjelda vår. Folk brukte mer penger og lønnen holdt seg oppe. Rentene var lave og gjelda har økt.
 • Resultat → alt for lave investeringer i industri som ikke er olje.
 • Skattesystem oppmuntrer til gjeld og boliginvestering.
 • Langsiktig effekt av skattesystemet:
  – reduserer privat norsk eierskap
  – risiko for boligboble & finansiell ustabilitet.
  – lavere vekstevne – mindre kapital til innovasjon og nyskapning i lokale bedrifter.
  → en sjekker ikke realiteten, men har et system som tar viktig kapital fra store selskap som ødelegger utvikling. Dette er svært uheldig for norsk økonomi (FORMUESKATT). – har også drevet opp gjeld og boligpriser. Fører også til at det er dyrt å ta lån som blir brukt til industriell utvikling. Rentene blir høyere.
 • Svak krone = konkurransedyktighet. For at det skal bli utvikling må bedrifter ha større sikkerhet på lav krone, uten denne sikkerheten blir det lite utvikling. En lar rentene bli lave for å trygge kronestyrken.
 • Verden i dårlig stand. Co2 kveler livet i have, koraler dør, plast dreper liv, sjøen blir forurenset. Vi bruker havet som boss. Vi dumper 8mill kg plast i haver hvert år. Det blir verre, innen 2050 vil det med denne hastigheten, så vil det være like mye plast som fisk i havet. Vi har noen få år på å ta et vendende steg, grunnet klimatopp møte i Paris har vi tatt et steg i rett retning.
 • Krig, befolkningsøkning, aldersbølgen, klimaendringer. VI har mange problemer som må prøves å løses. Næringslivet må melde seg på å hjelpe å løse problemene.
 • Befolkningsøkning fører til at en trenger mer mat. Sjømatnæringen er her viktigere ettersom det går mindre kraft for å vokse f.eks.  fisk enn en ku.

Slik vinnes nordmenns hjerter med sjømat

Presentert av: Sigvald Rist, daglig leder i Lofotprodukt

 • ’’Klem torsken’’ fyren! ☺ Funfact: Fiskekaker er urnorsk!!!
 • Foredraget går på firma/merket Lofoten. Produserer fiskeprodukter.
 • Kjøperne er 93% innkjøpt i norsk dagligvare. 7% i storhusholdning.
 • Hva skal til?

youngfsihkonf1

Slik skaper vi vedvarende suksesshistorier

Presentert av: Gustav Witzøe, gründer og hovedaksjonær i Salmar

 • Begynte med totalt 16 ansatte (billigere å ta ut lån), og begynte som gründer i fiskenæringen. Utdanna bilmekaniker – men valgte å begynne i oppdrettsnæringen i stede. Måtte begynne å lage isoporkasser grunnet at han ikke fikk tillatelse til å satse, men fortsatte å jobbe på (i 11år) for å kunne jobbe med oppdrett.
 • Når han fikk tillatelse: rett i arbeid. I dag: nest størst i oppdrett i Norge.
 • I denne næringa er konkurranseinstinkt veldig viktig.
 • Offshore teknologi → ta i bruk nye områder. Jobbe på fiskens premisser ikke utstyret.
 • Viktighet for å være best på skolen er liten. Kunnskap er viktig, men interesse er viktigere. Må ha ’’hjerter for saken’’. En kan feile flere ganger og lærer av det, men når en endelig lykkes så er det vært det med større pågangsmot.
 • Gullalderen ligger foran oss, næringa vil vokse i stor grad de neste årene.
 • Det å være i en trygg bransje øker lysten for utvikling.
 • Intervjuer har dårlige spørsmål. Snakker om avdødd bror og hva han mener sønnen skal bli (spørsmål direktert mot at sønnen skal jobbe i firmaet)
 • Ønsker at det skal bli mer retrukteringskvorter der interesserte unge som vil kan jobbe med fiskeindustri. Vanskelig i dag grunnet kapitalkrevende.

 

Verdiskaping, samfunnsansvar og bærekraftig strategi (lite om fisk)

Presentert av: Elisabeth Grieg, medeier i Grieg Gruppen, styreleder i flere børsnoterte selskaper

 • Vi må begynne å fokusere på frontlinjen, ikke bunnlinjen. Vi må fokusere på fremtiden og konsekvenser for å møte fremtidige behov i et annet markedsbilde.
 • Bærekraft, medmenneskelighet og utvikling må skje. Det er store problemer i dag som må ha løsninger, noe vi som unge må jobbe for å løse.
 • The Global Goals, 17 mål for bærekraftig utvikling – for alle.
 • den største ressursen, de rette folka. Gode råvarer. Kombinasjon av tradisjon og innovasjon.

 

Gründer – og ekstremt stolt av det

Presentert av: Lars Berg-Hansen, daglig leder av i NorseAqua (fantastisk type)

 • ’’Grip sjansen!!!’’, følg drømmen.
 • Bruker elgehistorie til å sjekke publikum sin tillitt. Tror de på det eller ikke? De som står tror på det, de som ikke tror på det sitter. Han svarte aldri på spørsmålet, og vi må leve i uvissheten.
 • Han fant ut en metode å få laksefor til å koste mindre, spare penger.
  – å være ydmyk er svært viktig. Må lære av dem rundt deg. Ha et team.
 • Bruk av rognkjeks og videreutvikling av kunnskap om dem til fiskeoppdretts bruk (lakselus), produkt: tare. Syn syk vekst og suksess. Men var også nedturer med lite kjøp.
 • Det å være gründer: beinhard jobbing, ikke noen fest. Må suge til seg kunnskap. Alltid jobb.

 

YoungFish – i sofaen, et blikk inn i fremtiden Unge representanter fra sjømatnæringen forteller om sin vei inn i næringen og gir sitt blikk på fremtiden