Stikkordarkiv: Marine Harvest

A Future in the blue

Linjeforeningen for fiskehelse og havbruk var med å arrangere «A Future in the blue» sammen med Youngfish, Seafood Innovation Cluster, Ewos og Marine Harvest. Over 120 studenter deltok, og arrangementet ble holdt i Ewos sine lokaler i Bergen. Flere store navn innen havbruksnæringen deltok under kvelden. Daglig leder i Ewos, Einar Wathne, HR Global director for Marine Harvest, Anne Lorge Riise og forskningsdirektør ved havforskningsinstituttet, Geir Lasse Taranger. For mer info: Sysla.

 

Presentasjon av daglig leder for Ewos, Einar Wathne.
Presentasjon av daglig leder for Ewos, Einar Wathne.

Utover kvelden servertes Sushi og Seafood innovation cluster presenterte sjømatsstipend på 10.000kr for dedikerte studenter.

Havforskningsinsituttets kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft snakker med intressert student
Havforskningsinsituttets kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft snakker med intressert student

 

Presentasjoner

Youngfish – presenterte organisasjonen og hverdagen hos Youngfish

Ewos – holdt en presentasjon om ulike karrieremuligheter hos dem

Marine Harvest – kastet lys over elementene som gjør havbruk til en fremtidsnæring

Seafood Innovation Cluster – Presenterte stipendet, og mulighetene for hjelp til masteroppgaver

 

Bedriftsbesøk

Etter det nye årsskiftet starta linjeforeininga med bedriftspresentasjon hos Marine Harvest.

Presentasjonen blei haldt i Marine Harvest sine lokale i Sandviken og det var HR Manager Geir Elgsaas som førte presentasjonen saman med ein av Marine Harvest sine eigne fiskehelsebiologar. Det var 20 medlemmer tilstade frå linjeforeininga og alle var nøgde med presentasjonen. Ein fekk informasjon om sjølve bedrifta og det dei sett fokus på innanfor næringa, samt informasjon rundt kvardagen til fiskhelsebiologen. Ved slutten av presentasjonen var der også rom for svar på spørsmål.

photo

 

Vidare i vårsemesteret har styret i linjeforeininga deltatt i planlegging av biologisk karriæredag som vil finne stad i morgon 13 februar. Andre arrangement som er aktuelle utover våren vil vere hyttetur for linjeforeininga, samt bedrifts arrangement saman med Ewos og Salmongroup.