Grønn Framtid i det Blå

Den 19.april ble det for første gang arrangert Grønn Framtid i det Blå.  Linjeforeningen for Fiskehelse og Havbruk har sammen med fagutvalget for molekylærbiologi(Helix) og Innovasjonsgruppen for havbruk og sjømat(IHS) et ønske om å arrangere en årlig havkonferanse av studenter og for studenter med fokus på muligheter innenfor den marine næringen.

Programmet besto av foredrag, stands og bedriftspeedating. Flere bedrifter fra Marineholmen var representert; MSD, NCE Seafood Innovation Cluster, Pharmaq, Vaxxinova, UNI Research og Cargill som i løpet av 2018 flytter til Marineholmen. Åkerblå, med hovedkontor på Frøya, var også tilstede. Videre ble også entreprenørskap og innovasjon belyst med besøk av akeseleratorprogrammet HATCH og softwareselskapet Manolin. Forvaltningen var også representert gjennom Fiskeridirektoratet. Leder for Institutt for Biovitenskap Ørjan Totland åpnet dagen med velvalgte ord.

Presentasjon fra Cargill ved Kristin Almås.

Et gjennomgående tema for foredragene var bærekraft og hvordan forskningsmiljø, næringen og forvaltningen sammen kan møte dagens og morgendagens utfordringer i akvakulturnæringen.  Å sette fingeren på hva bærekraft er, kan være vanskelig. Andreas Skagøy fra Åkerblå presenterte bærekraft som «Å produsere fisk i dag på en slik måte at vi kan produsere fisk i morgen». De ulike aktørene viste hvordan en bærekraftig næring kan oppnås i alle ledd; vaksiner som bedrer fiskehelse og gir redusert dødelighet, produksjon av omega-3 rike alger til bruk i fiskefôr ved nytte av overskudds CO2 , god forvaltning , støtte oppom innovasjon og utvikling med mer. Bedriftene fungerte som inspirasjon for hvilke karrieremuligheter som finnes for oss studenter etter endt studie.

Samarbeid er også nøkkel til suksess. Åkerblå presenterte hvordan flere aktører i Frøyaområdet har gått sammen for å koordinere lusetelling og teller lus på hverandres anlegg. Videre presenterte UNI research et samarbeidsprojekt med blant annet Cargill hvor omega-3 rike alger produseres av overskudd CO2 fra Mongstad, og brukes i fiskefôr som erstatning for fiskeolje.  Dette er et glanseksempler på hvordan man kan lære av hverandre, og hvordan man sammen kan drive akvakulturnæringen mot en bærekraftig næring.  Dette er noe vi studenter bør ta med oss videre i studiet og bruke når vi en dag legger skolebøkene på hyllen og skal ut i næringen.

HATCH og Manolin fokuserte også på at studenter ikke vil lære alt i forelesningssalen, de oppfordret til å oppsøke andre plattformer for å tilegne seg kunnskap. Det handler om å finne sin lidenskap og et problem man ønsker å bidra til å være med å løse.

Gjennom stands og speed-date med bedriftene ble det knyttet bånd mellom bedrifter og studenter. Ikke minst ble det også utvekslet råd og erfaringer mellom studenter. Vi har alle mye å lære av hverandre, og det er ønskelig å ha GFB som knutepunkt mellom de ulike linjene og trinnene på Institutt for Biovitenskap.

Styret i GFB takker alle studenter som møtte opp. Vi ønsker å utvikle konseptet for å få et enda bedre arrangement, og vi oppfordrer både flere studenter og bedrifter til å ta turen til neste år. For å gjennomføre arrangementet har vi vært avhengig av økonomiske bidragsytere, og vi ønsker gjerne å takke dere. Takk til Universitet i Bergen, MSD, Pharmaq, Vaxxinova, Åkerblå, Uni-Reaserch, Fiskeridirektoratet og Cargill. Vi vil rette en spesiell takk til Cargill som er en god samarbeidspartner for studentene ved Institutt for Biovitenskap. Deres bidrag var viktig for gjennomføringen av arrangementet.

Følg gjerne GFB på Facebook for flere oppdateringer:
https://www.facebook.com/Gr%C3%B8nn-Framtid-i-det-Bl%C3%A5-912215982284489/

Les mer her:
http://www.marineholmen.com/aktuelt/groenn-framtid-i-det-blaa-en-karrieredag-for-havet/