Linjeforeningen for fiskehelse og havbruk

Linjeforeningen for studentene ved profesjonsstudiet i fiskehelse og sivilingeniørstudiet i havbruk ved Universitet i Bergen.

Vi er en aktiv og sosial linjeforening som styres av 10 valgte studenter fra de to studieprogrammene våre. For studieåret 2021/2022 består styret av studenter fra begge linjer og fra nesten alle kull. Årets styre kan dere finne her.

Arrangementer

For høstsemesteret 2021 har vi planlagt følgende arrangementer:
Denne listen oppdateres fortløpende! 
QUIZ for LFFH – 9. september 2021, link til arrangement her.
Generalforsamling – 20. september 2021, link til arrangement her.
Næringslivsdagen – 23. september 2021, link til arrangement her.
Dåp for nye studenter – 6. oktober 2021, link til arrangement her.
HALLOWEENQUIZ for LFFH – 28. oktober 2021, link til arrangement her.

Samarbeidspartnere

Vi i LFFH er bindeleddet mellom våre studenter og fremtidige arbeidsgivere, og av den grunn har vi et tett samarbeid med flere aktører fra næringen. Per dags dato er våre samarbeidspartnere MOWI, Lerøy Sjøtroll, Vaxxinova, NTS ASA, Benchmark Genetics og Artec Aqua. Dere kan lese mer om våre samarbeidspartnere her.

Vi er stadig interessert i nye samarbeidspartnere – og hvis din bedrift er interessert i bedriftspresentasjoner eller andre arrangementer med våre studenter til stede er det bare å ta kontakt på bedrift@lffh.no.

Logg Inn

×
Registrer ny bruker

×